Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 4 – 2013

  • Ngày 24/08/2022
  • Hit 23
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Khương Duy: Tài chính – tiền tệ thế giới 2012 và triển vọng 2013.
Đinh Thị Nga: Khủng hoảng nợ công và giải pháp ngăn ngừa khủng hoảng nợ công ở Việt Nam
Lê Hà Thanh – Đinh Đức Trường: Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam.
Đặng Phương Hoa: Kinh tế Nhật Bản 2012 và triển vọng 2013.
Nguyễn Hoàng Việt: Phương thức thâm nhập thị trường thủy sản đông lạnh tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc: Thực trạng và một số khuyến nghị.

CHÍNH TRỊ – AN NINH THẾ GIỚI

Vũ Anh Dũng – Nguyễn Thị Ngọc Huyền – Nguyễn Thu Huyền: Tác động của biến đổi khí hậu đối với người nghèo và kinh nghiệm  quốc tế trong thích ứng với biến đổi khí hậu.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Minh Hà – Nguyễn Thành Duy Phương: Sở hữu nước ngoài tác động đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

File