Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 3 – 2013

  • Ngày 24/08/2022
  • Hit 31
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Trần Minh Tuấn: Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước: Kinh nghiệm một số nước và một số gợi ý cho Việt Nam.
Hoàng Trần Hậu – Vũ Sỹ Cường: Thị trường điện và giá điện: Kinh nghiệm một số nước và bài học cho Việt Nam.
Nguyễn Thị Vũ Hà: Quản lý và điều tiết các dòng vốn nước ngoài ở các nền kinh tế mới nổi và một số gợi ý cho Việt Nam.
Đàm Quang Vinh: Quá trình tự do hóa thương mại ASEAN và tác động đến việc thu hút FDI tại Việt Nam: Cách tiếp cận “chuỗi giá trị toàn cầu”.

CHÍNH TRỊ – AN NINH THẾ GIỚI

Nguyễn Đình Ngân: Chính sách ngoại giao dầu mỏ của Trung Quốc.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Trọng Tài: Xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay.
Nguyễn Văn Dần – Phạm Quỳnh Mai: Bù đắp thâm hụt ngân sách nhà nước qua phát hành trái phiếu ở Việt Nam.

THÔNG TIN THAM KHẢO

·      Thực trạng phát triển thị trường du lịch thế giới những năm đầu thế kỷ XXI.

File