Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 5 – 2021

  • Ngày 28/03/2022
  • Hit 56
  • Tác giả iwep
Phạm Thái Quốc và Võ Thị Minh Lệ: Chiến lược Vòng tuần hoàn kép của Trung Quốc và tác động.
Lê Minh Tuấn: Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Đài Loan vào Việt Nam trong bối cảnh Đài Loan thực hiện chính sách Hướng Nam mới.
Nguyễn Thị Hồng Nga và Trần Thị Cẩm Trang: Kinh tế chia sẻ ở Philippines: Thực trạng và thách thức

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Nguyễn Hùng Vương và Ngô Khắc Sơn: Chủ nghĩa hoài nghi châu Âu ở Pháp: Thách thức đối với EU trong thời đại ngày nay.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Phạm Thị Thanh Bình và Vũ Thị Phương Dung: Chảy máu chất xám ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp.
Trần Chí Thiện và Trần Nhuận Kiên: Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam: Một số hạn chế và giải pháp.
Vũ Thanh Hương và Nguyễn Thị Hải Lý: FDI vào Việt Nam trong đại dịch Covid-19 và triển vọng.

File