Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 3 – 2021

  • Ngày 28/03/2022
  • Hit 34
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Phan Thị Thanh Huyền và Đỗ Tá Khánh: Công nghiệp 4.0 ở Thụy Điển: Chính sách và thực tiễn.

Bùi Hùng Cường và Hà Tuấn Dũng: Phát triển đặc khu kinh tế biên giới của Thái Lan và một số gợi ý đối với Việt Nam.

Phạm Mạnh Hùng và Bùi Khắc Linh: Hành trình Singapore chuyển đổi số xây dựng quốc gia thông minh và hàm ý cho Việt Nam.

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Bùi Thị Thu Hiền: Biển Đông năm 2020 và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam.

Nguyễn Thị Thu Hà: Cuộc khủng hoảng di cư mới ở Liên minh châu Âu.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Thị Ngọc: Thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm mây tre, đan của làng nghệ Việt Nam sang Ấn Độ.

Hoàng Xuân Long và Hoàng Lan Chi: Doanh nghiệp hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là đột phá chiến lược ở Việt Nam giai đoạn 2021- 2030.

Nguyễn Quang Hiệp: Xu hướng bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam.

File