Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 2 – 2021

  • Ngày 28/03/2022
  • Hit 27
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Hoàng Huệ Anh: Sáng kiến “Vành đai và con đường” với an ninh quốc gia Trung Quốc.
Nguyễn Thanh Nhã: Phát triển đặc khu kinh tế: Kinh nghiệm của một số nước châu Á.
Đặng Nguyên Anh: Thương mại và đầu tư toàn cầu dưới tác động của đại dịch Covid-19 và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam.

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Nguyễn Hồng Quân: “Vấn đề Đài Loan” trong quan hệ Mỹ – Trung.
Nguyễn Thanh Minh: Tội phạm xuyên quốc gia trên biển Đông trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Trần Văn Hưng: Thực trạng và giải pháp cho vấn đề hạn mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long nhìn từ góc độ hợp tác quốc tế.
Biện Thanh Huyền, Hà Thị Thùy Dung, Trần Thị Thêu, Đoàn Ngọc Thắng: Tín dụng phi chính thức và hoạt động tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam.

File