Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 5 – 2019

  • Ngày 14/04/2022
  • Hit 18
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Chu Đức Dũng, Phạm Anh Tuấn và Nghiêm Tuấn Hùng: Bối cảnh quốc tế sau khủng hoảng 2008 – 2009 và triển vọng đến năm 2030.
Hà Thị Hồng Vân, Đỗ Diệu Hương và Trần Thị Hải Yến: Phát triển của kinh tế tư nhân ở Trung Quốc từ sau cải cách mở cửa đến nay và vai trò của nó đối với nền kinh tế Trung Quốc.

Bùi Ngọc Sơn: Diễn biến mới và tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam.

Đinh Công Hoàng: Chiến lược “Vành đai, con đường” của Trung Quốc và những thách thức, phản ứng của châu Âu.

Lê Đăng Minh: Chiến lược tăng trưởng xanh của Hàn Quốc.

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Nguyễn An Hà: Tác động của Brexit tới chính sách an ninh đối ngoại của Liên minh châu Âu.

Nguyễn Hồng Quân: Các cấu trúc khu vực châu Á – Thái Bình Dương đến năm 2025: Triển vọng và một số tác động.

File