Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 4 – 2019

  • Ngày 14/04/2022
  • Hit 67
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Hoàng Xuân Long và Hoàng Lan Chi: Một số ngộ nhận về chiến lược.

Bùi Ngọc Sơn: Xung đột thương mại Mỹ – EU, Mỹ – Nhật Bản và tác động đến kinh tế thế giới.

Nguyễn Việt Khôi, Phan Thị Thanh Huyền và Shashi Kant Prasad Chaudhary: Sự tham gia của các doanh nghiệp vừa và nhỏ vào chuỗi giá trị toàn cầu.

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Nghiêm Tuấn Hùng và Ngô Quang Trung: Những diễn biến mới của quan hệ Mỹ – Trung Quốc và tác động đến cục diện quốc tế.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Bình Dương: Ảnh hưởng của các FTA thế hệ mới tới xuất khẩu nông sản của Việt Nam.

Võ Thị Minh Lệ và Nguyễn Thị Hồng Nga: Triển vọng tham gia chuỗi dệt may Lan Thương – Mê Công của Việt Nam.

Phạm Hồng Chương: Kết nối kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản: Cách tiếp cận từ phía doanh nghiệp.

File