Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 3 – 2019

  • Ngày 14/04/2022
  • Hit 31
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Nguyễn Thị Thu Hà: Chiến lược “tấn công quyến rũ” mới của Trung Quốc và những vấn đề đặt ra đối với sự gắn kết EU – ASEAN.
 Bùi Việt Hưng: Kênh phân phối và xu hướng tiêu dùng hàng nông sản tại EU: Cơ hội và thách thức cho xuất khẩu nông sản của Việt Nam.

Phạm Thị Thanh Hồng và Phạm Minh Hoàng: Chuyển đổi số tại các quốc gia châu Á – Thái Bình Dương và hàm ý quản lý đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Hoàng Khắc Nam: Xu hướng cạnh tranh quyền lực giữa các cường quốc đến năm 2030.

Nguyễn Đình Luân: Khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương Tự do và mở: Tầm nhìn và hành động.

Đỗ Lê Chi: Biển Đông trong cục diện mới.

Lê Duy Thắng: Một số vấn đề xung quanh việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung.

THÔNG TIN THAM KHẢO

  • Kinh tế Trung Quốc năm 2018.

File