Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 5 – 2018

  • Ngày 23/08/2022
  • Hit 40
  • Tác giả iwep

MỤC LỤC

Trang

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Đồng Văn Chung, Phạm Thanh Hà và Trương Quang Hoàn: Thương mại giữa Việt Nam với các nền kinh tế Đông Bắc Á: Một cách tiếp cận từ mô hình trọng lực.

3

Trần Văn Nguyện và Đỗ Thị Thu Hà: Dòng vốn FDI có làm tăng năng suất lao động tại các quốc gia ASEAN5?

18

Lê Kim Sa: Những điều kiện để tầng lớp trung lưu có thể kiến tạo quản trị tốt tại các nước đang phát triển.

30

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Đỗ Hải Hoàn: Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam.

38

Phạm Đình Long và Nguyễn Thị Thủy Tiên: Thương mại nội ngành hàng dệt may Việt Nam với một số nước thành viên APEC: Đâu là yếu tố tác động?

51

Phùng Mai Lan và Nguyễn Khắc Minh: Tiếp cận hàm khoảng cách đối ngẫu và hàm sản xuất biên ngẫu nhiên phân tích tác động lan tỏa công nghệ tới hiệu quả doanh nghiệp: Ứng dụng vào ngành dệt may Việt Nam.

61

THÔNG TIN THAM KHẢO

  • Tình hình thị trường thế giới và Việt Nam tháng 5- 2018 và triển vọng.

73

TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH

76

File