Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 4 – 2018

  • Ngày 23/08/2022
  • Hit 22
  • Tác giả iwep

MỤC LỤC

Trang

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Trần Thu Minh: Thực tiễn triển khai Chiến lược “Vành đai và con đường  tại Indonesia.

3

Lê Đăng Minh: Hàn Quốc trước sự trỗi dậy của Trung Quốc.

14

Lê Việt Dũng: Công nghệ thông tin Đài Loan trong chuỗi cung ứng toàn cầu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

25

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Nguyễn Duy Lợi và Nguyễn Thị Thúy Hồng: Chính sách của Hàn Quốc đối với các Tổ chức phi chính phủ quốc tế.

34

Nguyễn Thanh Minh: Thực trạng và triển vọng hợp tác quốc tế ở biển Đông giữa các nước ASEAN.

41

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Thúy Quỳnh, Nguyễn Khánh Huyền và Lăng Hoàng Lâm: Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa với tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

52

Trần Thị Xuân AnhNgô Thị Hằng, Nguyễn Thành Hưng và Dương Ngân Hà: Xây dựng quỹ hưu bổng tại Việt Nam.

61

THÔNG TIN THAM KHẢO

  • Mỹ rút khỏi Tổ chức thương mại thế giới (WTO) có thể khiến thương mại toàn cầu tan rã.

72

  • Tình hình thị trường thế giới và Việt Nam tháng 4/2018 và triển vọng.

75

                   TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH

77

File