Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 3 – 2020

  • Ngày 28/03/2022
  • Hit 35
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Vũ Thị Oanh: Thương mại quốc tế và đô thị hóa ở các nước đang phát triển: Nghiên cứu trường hợp châu Á.

Võ Thị Minh Lệ và Đoàn Thị Kim Tuyến: Thể chế và phương thức quản lý nguồn nước: Lý thuyết và thực tiễn từ Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng.

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Trần Xuân Hiệp và Lê Nam Trung Hiếu: Địa phòng thủ quân sự: Một cơ sở cho nhận thức và hành động địa chiến lược.

Lê Thị Hằng Nga: Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Đặng Nguyên Anh: Đại dịch Covid-19 toàn cầu và phép thử đối với xã hội hiện nay.

Đoàn Ngọc Thắng và  Thị An: Tác động của biện pháp phi thuế quan tới chuỗi giá trị toàn cầu: Trường hợp của Việt Nam.

Trần Thanh Hải, Nguyễn Đắc Dũng và Phan Hồng Mai: Thay đổi phương thức kinh doanh để nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực chế biến thực phẩm tại Việt Nam.

THÔNG TIN THAM KHẢO

Đại dịch Covid-19 và tác động kinh tế của nó.

File