Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 2 – 2020

  • Ngày 28/03/2022
  • Hit 16
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Đặng Thu Thủy: Quan điểm của một số ngân hàng trung ương trên thế giới trong quản lý tiền ảo.

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Nguyễn Vũ Tùng: Triển vọng chính trị – an ninh toàn cầu thập niên thứ ba của thế kỷ XXI.

Nguyễn Ngọc Mạnh: Việt Nam trong tầm nhìn chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ.

Vũ Thụy Trang: Vị trí của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Liên bang Nga giai đoạn hiện nay.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Trần Thị Ngọc Quyên và Vũ Kim Dung: Hiệp định đầu tư quốc tế thế hệ mới và triển vọng thu hút FDI vào Việt Nam.

Lưu Ngọc Trịnh và Lê Đăng Minh: Viện trợ phát triển chính thức của Nhật Bản cho Việt Nam: Thực trạng, quan điểm và một số giải pháp chủ yếu.

Hà Huy Ngọc, Bùi Quang Tuấn và Hà Đình Thành: Đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ ở Tây Nguyên: Nhìn từ góc độ phát triển doanh nghiệp.

THÔNG TIN THAM KHẢO

Chiến lược của các chủ thể hàng hải Trung Quốc ở biển Đông.

File