Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 3 – 2015

  • Ngày 24/08/2022
  • Hit 44
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Phạm Ngọc Lãng: Thị trường thiết bị viễn thông thế giới và một vài nhìn nhận về phân khúc điện thoại thông minh.
Lại Lâm Anh: Lý thuyết về hội tụ ngành và thực tiễn hội tụ ngành ở Bangalore, Ấn Độ.
Nguyễn Hồng Sơn và Trần Quang Tuyến: Phát triển công nghiệp nông thôn ở Đài Loan và Hàn Quốc: Một số hàm ý chính sách cho Việt Nam.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Kenichi Ohno và Lê Hà Thanh: Bẫy thu nhập trung bình tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp.
Võ Đại Lược: Tiếp tục đổi mới chế độ sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.
Trần Nhuận Kiên và Ngô Thị Mỹ: Các yếu tố ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu nông sản Việt Nam: Phân tích bằng mô hình trọng lực.
Phạm Thị Huyền và Lê Hà Thanh: Ảnh hưởng của cuộc vận động “Người Việt dùng hàng Việt”: Nghiên cứu trường hợp mua hàng thực phẩm trẻ em.
Nguyễn Trúc Lê: Lựa chọn mô hình quản trị phù hợp trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp ở Việt Nam.
Trần Nam Trung: Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư trực tiếp ra nước ngoài ở Việt Nam.

File