Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 2 – 2015

  • Ngày 24/08/2022
  • Hit 28
  • Tác giả iwep

Phát biểu của đồng chí Lê Hồng Anh

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Đinh Quý Độ: Chế độ sở hữu và quản lý đất đai ở Nga.
Võ Xuân Vinh: Một vài nét về quan hệ kinh tế Ấn Độ – Trung Quốc những năm đầu thế kỷ XXI .
Hoàng Hữu Thám: Quản lý chất lượng hàng hóa ở một số nước trên thế giới.
Nguyễn Thành Văn: Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc tại Campuchia trong những năm gần đây.
Trần Thị Lan Hương và Phạm Minh Hạnh: Chính sách phát triển cụm liên kết ngành ở Trung Quốc.
Vũ Hùng Cường: Cung cấp khả năng tài chính và đầu tư cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa: Kinh nghiệm của Đài Loan.

CHÍNH TRỊ – AN NINH THẾ GIỚI

Bùi Hồng Hạnh: Sự hình thành các tổ chức quốc tế.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Trọng Tài: Phát triển dịch vụ tài chính cá nhân tại Việt Nam hiện nay: Một số đánh giá và khuyến nghị.

THÔNG TIN THAM KHẢO

·           Kinh tế – xã hội Trung Quốc năm 2014.

File