Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 1 – 2015

  • Ngày 24/08/2022
  • Hit 18
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Khương Duy: Các nền kinh tế chủ chốt thế giới tăng trưởng 2014 và triển vọng 2015.
Nguyễn Hồng Nhung: Thương mại quốc tế 2014 và triển vọng 2015.
Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Kim Ngân: Hoạt động quản trị công ty ở Australia và một số gợi ý cho Việt Nam.
Phạm Mạnh Hùng: Thu hút nhân tài phát triển khoa học và công nghệ: Kinh nghiệm Hàn Quốc và hàm ý cho Việt Nam.
Phạm Thái Quốc: Chính sách tỷ giá của Trung Quốc và tác động đến các nước ASEAN.
Lê Ái Lâm và Nguyễn Bình Giang: Tham gia mạng sản xuất toàn cầu của Đài Loan: Trường hợp ngành dệt may và công nghệ thông tin – truyền thông (ICT).

CHÍNH TRỊ – AN NINH THẾ GIỚI

Nghiêm Tuấn Hùng: Nhìn lại cục diện chính trị quốc tế năm 2014.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Trịnh Thị Ái Hoa: Phân cấp quản lý quy hoạch, kế hoạch ở Việt Nam.

File