Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 2 – 2017

  • Ngày 23/08/2022
  • Hit 22
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Nguyễn Hồng Thu: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Một số xu hướng và tác động.
Nguyễn Đức Trọng và Lê Hiếu Học: Mối liên kết trường đại học – doanh nghiêp: Nhìn từ quan điểm chính sách.
Chu Phương Quỳnh: Doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc: Tiến trình cải cách và hiệu quả.

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Chu Đức Dũng và Nghiêm Tuấn Hùng: Việt Nam ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống trong tiến trình hội nhập khu vực.
Vũ Thụy Trang: Nhìn lại quan hệ Nga – EU từ sau khủng hoảng Ucraina và triển vọng.
Nguyễn Thanh: Điều hành nhà nước trong nền dân chủ truyền thông: Mối quan hệ giữa chính trị và truyền thông trong nhà nước phương Tây.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Thị Hồng Nhung, Lê Hà Thanh và Nguyễn Diệu Hằng: Các yếu tố tác động đến sự tham gia của của cộng đồng vào các hoạt động hợp tác song phương vùng biên giới Việt Nam – Campuchia.
Lê Thái Phong, Nguyễn Thu Thủy và Lê Việt Dũng: Khả năng áp dụng chính sách lạm phát mục tiêu ở Việt Nam.

TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH

File