Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 1 – 2017

  • Ngày 23/08/2022
  • Hit 32
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Phạm Anh Tuấn và Nguyễn Anh Tuấn: Tình hình tài chính tiền tệ thế giới năm 2016 và triển vọng năm 2017.
Phạm Thái Quốc và Đặng Thị Lan: Những nét phổ quát về sở hữu trong nền kinh tế thị trường hiện đại và khuyến nghị nhằm hoàn thiện quan hệ sở hữu ở Việt Nam.
Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thanh Huyền và Nguyễn Khánh Doanh: Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến sự chuyển dịch từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp hữu cơ: Bài học cho Việt Nam.

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Nghiêm Tuấn Hùng: Một số đặc điểm nổi bật của chính trị và an ninh thế giới năm 2016.
Đặng Hoàng Hà và Trần Thị Quỳnh Trang: Một số nét chính trong chính sách của Trung Quốc với Mỹ và Nga.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Hồng Sơn: Khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam: Đặc điểm và cơ hội phát triển.

THÔNG TIN – THAM KHẢO

Nguyễn Tấn Vinh: Đầu tư của Ấn Độ vào Việt Nam: Từ chính sách đến hành động.
Tạ Thu An: Tranh luận về môi trường trong dự án đường ống dẫn dầu cát Keystone XL dưới thời Tổng thống Obama.

TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH

File