Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 2 – 2016

  • Ngày 23/08/2022
  • Hit 25
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Nguyễn Thủy Lan: Quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước tại các tổ chức khoa học công nghệ công lập: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam.
Vũ Bá Thể: “Hai thập kỷ mất mát” của Kinh tế Nhật Bản và Học thuyết Abenomics.
Nguyễn Trường Giang: Cơ chế hoạt động và tài chính đặc thù của Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc: Kinh nghiệm cho Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc.
Vũ Tuấn Hưng: Bảo hộ thương hiệu chỉ dẫn địa lý ở Ấn Độ và gợi ý chính sách cho Việt Nam.
Phạm Thái Quốc và Đồng Văn Chung: Cải cách hành chính công ở Malaysia và gợi ý cho Việt Nam.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Từ Thúy Anh: Ứng dụng phương pháp chỉ số để xác định những mặt hàng mũi nhọn mà Việt Nam cần quan tâm khi tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).
Nguyễn Minh Khải và Đỗ Huy Hà: Mở rộng hợp tác quốc tế nhằm huy động nguồn lực phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng.
Trần Thị Hoàng Yến: Trách nhiệm xã hội của ngân hàng: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn cho Việt Nam.

TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH

File