Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 2 – 2013

  • Ngày 24/08/2022
  • Hit 35
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Trần Văn Tùng – Trịnh Ngọc Thạch: Mô hình đại học doanh nghiệp.
Lê Kim Sa – Phạm Minh Thái: Chiến lược tăng trưởng bao hàm: Bằng chứng từ một số nước châu Á.
Lê Thị Ái Lâm – Bùi Thái Quyên: Mô hình đàn nhạn bay và những chuyển biến mới trong phân công lao động khu vực Đông Á thời gian gần đây.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Đào Ngọc Tiến: Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương: Vấn đề đặt ra trong lĩnh vực thương mại hàng hóa.
Phan Thị Thu Hiền: Thuận lợi hóa thương mại trong khuôn khổ hội nhập ASEAN: Từ cam kết đến chương trình hành động của Việt Nam.
Nguyễn Thị Kim Anh: Một số dấu hiệu dòng đầu tư trực tiếp nước ngoài các bon thấp (LCF) vào ngành công nghiệp chế tạo Việt Nam.
Bạch Hồng Việt: Tăng trưởng xanh của Việt Nam và một số gợi ý chính sách.

THÔNG TIN THAM KHẢO

·      Đôi nét giới thiệu về tình hình quốc phòng của Nga.

File