Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 11 – 2012

  • Ngày 24/08/2022
  • Hit 21
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Trần Thị Cẩm Trang: Chính sách tài khóa và tiền tệ của Trung Quốc trong thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.

3

Phạm Thu Phương: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cho phát triển công nghiệp phụ trợ ở Đài Loan và hàm ý chính sách cho Việt Nam.

9

Nguyễn Công Tâm – Nguyễn Minh Hà: Hiệu quả hoạt động ngân hàng tại các nước Đông Nam Á và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

18

Nguyễn Ngọc Lan: Tái cơ cấu một số ngành kinh tế Thái Lan sau khủng hoảng tài chính châu Á 1997 -1998.

31

Trần Quang Phú: Phát triển thị trường chứng khoán trong điều kiện hội nhập ASEAN: Kinh nghiệm một số nước và bài học cho Việt Nam.

38

CHÍNH TRỊ – AN NINH THẾ GIỚI

Lê Thu Hương: Chính sách năng lượng của một số nước lớn giai đoạn 2011 – 2020.

45

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Duy Nguyên Lợi: Một số đặc điểm của mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam.

54

Nguyễn Ngọc Lan: Hoạt động sáp nhập và mua lại (M&A) trong lĩnh vực ngân hàng của Việt Nam.

61

THÔNG TIN THAM KHẢO

·      Chính sách đối ngoại của Nga đối với SNG giai đoạn 1991 – 2011.

71

File