Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 12 – 2015

  • Ngày 24/08/2022
  • Hit 22
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

– Nguyễn Minh Khải và Bùi Ngọc Quỵnh: Kinh nghiệm xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng của một số nước và bài học cho Việt Nam.

– Lê Kim Sa và Hoàng Thị Tuyết Nhung: Định hướng và những thách thức với quá trình tái cấu trúc kinh tế Trung Quốc.

– Nguyễn Huy Hoàng: ASEAN với việc xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng Kinh tế sau 2015.

– Nguyễn Hồng Bắc và Nguyễn Thanh Thảo: Chính sách hội tụ ngành của Malaysia và Thái Lan.

CHÍNH TRỊ – AN NINH THẾ GIỚI

-Đặng Hoàng Hà: Nhìn lại hợp tác an ninh Nhật – Mỹ trong thế kỷ XX.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

– Chu Đức Dũng: Tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và cải cách kinh tế Việt Nam.

– Nguyễn Khắc Minh và Nguyễn Thị Phương: Tác động của FDI và yếu tố thể chế đến mức tiền lương lao động ngành hóa chất Việt Nam giai đoạn 2007- 2013.

– Nguyễn Thắng và Lại Văn Mạnh: Vai trò của chính sách tài chính đối với hoạt động xuất khẩu khoáng sản ở Việt Nam.

TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI NĂM 2015

File