Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 11 – 2015

  • Ngày 24/08/2022
  • Hit 24
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

– Nguyễn Anh Tuấn: Kinh tế thế giới và Việt Nam sau điều chỉnh chính sách kinh tế vượt khủng hoảng.

– Hoàng Xuân Long và Nguyễn Thị Huyền: Nhập khẩu công nghệ vào các nước đang phát triển: Trở ngại và nỗ lực tháo gỡ.

– Nguyễn Xuân Tùng: Cộng đồng kinh tế ASEAN và sự tham gia của Việt Nam.

– Đào Bích Thủy: Tác động của cơ cấu chi tiêu chính phủ đến tăng trưởng kinh tế trong nhóm các nước ASEAN5.

– Phạm Thị Thanh Bình và Lê Thu Hương: Thu hút FDI phát triển nông nghiệp Thái Lan và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

– Nguyễn Thanh Đức: Một số suy nghĩ về chính sách điều chỉnh kinh tế của chính phủ Việt Nam sau khủng hoảng.

-Chu Phương Quỳnh: Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập TPP.

– Ngô Khánh Huyền: Tác động của FDI và một số nhân tố vĩ mô đến hiệu quả phối hợp của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

– Bùi Đức Hùng: Chất lượng và mô hình tăng trưởng kinh tế ở vùng Nam Trung Bộ.

File