Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 10 – 2015

  • Ngày 24/08/2022
  • Hit 51
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Nguyễn Hồng Nga: Xã hội dân sự và quyền con người trong kinh doanh: Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi ý cho Việt Nam.
Hoàng Xuân Trung: Nông nghiệp ở các nước Đông và Trung Âu sau thời kỳ chuyển đổi.

CHÍNH TRỊ – AN NINH THẾ GIỚI

Nghiêm Tuấn Hùng: Phổ biến vũ khí hạt nhân từ góc nhìn của chủ nghĩa kiến tạo.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Quốc Dũng: Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP): Cơ hội và thách thức đối với kinh tế Việt Nam.
Phạm Thái Quốc và Đặng Khắc Ánh: Cải cách chính sách công ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020.
Phạm Thế Anh và Nguyễn Hồng Ngọc: Hiệu ứng nợ công với tăng trưởng kinh tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam.
Lê Thị Kim Chung, Nguyễn Phương Mai, Vũ Đức Hiếu và Lê Huyền Trang: Tác động lan tỏa của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến đầu ra của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam.
Phạm Hồng Hoa và Nguyễn Hoài Long: Đo lường ảnh hưởng của các công cụ marketing đến hành vi mua hàng nội của người tiêu dùng Việt Nam – Tình huống mua hàng thực phẩm dành cho trẻ em.

File