Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 12 – 2013

  • Ngày 24/08/2022
  • Hit 32
  • Tác giả iwep

– Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (02/12/1953 – 02/12/2013).

– Phát biểu của GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (02/12/1953 – 02/12/2013).

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

– Đào Ngọc Tiến – Đỗ Ngọc Kiên: Xu hướng bảo hộ thương mại trên thế giới sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu và một số kiến nghị với Việt Nam.

– Trần Thị Cẩm Trang: Chính sách cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Hàn Quốc sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.

CHÍNH TRỊ – AN NINH THẾ GIỚI

– Nguyễn Mạnh Hùng – Phạm Tiến: Khái luận về sức mạnh.

– Võ Hải Minh: Quan hệ Việt Nam – Mỹ trong lĩnh vực hợp tác an ninh – quốc phòng.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

– Phạm Thế Anh – Đinh Tuấn Minh: Những chính sách trọng cung thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.

– Nguyễn Thị Thúy Hồng: Xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường EU hậu gia nhập WTO: Thực trạng và một số lưu ý cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam.

THÔNG TIN THAM KHẢO

– Tổng mục lục tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới năm 2013.

File