Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 11 – 2017

  • Ngày 23/08/2022
  • Hit 20
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Nguyễn Hồng Nhung: Chênh lệch phát triển giữa các nước Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng: Thực trạng và các yếu tố tác động.

3

Bùi Thị Minh Hằng: Ứng phó với biến đổi khi hậu của nông dân tại các nước đang phát triển và bài học cho Việt Nam.

16

Dương Thúy Hiền: Cải cách ở Myanmar và những tác động tới quan hệ kinh tế của Myanmar – Trung Quốc (2011 – 2016).

24

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Danh Sơn: Tiêu dùng bền vững trong bối cảnh phát triển mới ở Việt Nam.

34

Nguyễn Thanh Nhã: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài hướng đến phát triển bền vững tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp.

44

Trương Thị Nam Thắng: Doanh nghiệp xã hội Việt Nam: Chiến lược và mô hình.

52

Ngô Văn Hiền – Hoàng Trần Hậu: Ảnh hưởng của tiếp cận tín dụng đến lao động trẻ em: Bằng chứng mới từ hồi quy phân vị mảng.

66

THÔNG TIN THAM KHẢO

Hội thảo khoa học: “An ninh khu vực châu Á – Thái Bình Dương: Đặc điểm và những động thái mới”.

75

TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH

77

File