Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 11 – 2016

  • Ngày 23/08/2022
  • Hit 19
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Bùi Nhật Quang: Chính sách khai thác và bảo vệ nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của Israel.
Lê Thị Ái Lâm, Nguyễn Thị Hiền và Nguyễn Thị Thúy: Chiến lược tham gia các hiệp định thương mại tự do khu vực của Nhật Bản.
Ngô Xuân Bình: Chính sách thương mại quốc tế của Pakistan giai đoạn 2015 – 2018 và triển vọng hợp tác thương mại Việt Nam – Pakistan.

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Đinh Công Tuấn: Vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong phát triển kinh tế – xã hội Đài Loan: So sánh với châu Âu và gợi mở cho Việt Nam.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Chiến Thắng: Tác động tiềm năng của TPP tới thương mại hàng hóa của Việt Nam: Nhìn từ các chỉ số thương mại.
Phạm Thanh Bình và Vũ Nhật Quang: Phát triển dịch vụ hậu cần (logistics) Đức sau khủng hoảng: Thành tựu và thách thức.
Lại Cao Mai Phương: Liên kết thị trường tài chính ASEAN: Quan hệ giữa chỉ số VNIndex với các chỉ số chứng khoán ASEAN5 trước và sau khủng hoảng tài chính 2008.
Nguyễn Thị Hồng Nhung, Lê Hà Thanh và Nguyễn Diệu Hằng: Nghiên cứu hành vi sử dụng nước của các hộ gia đình vùng Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái bằng lý thuyết hành vi dự kiến.

TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH

File