Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 11 – 2014

  • Ngày 24/08/2022
  • Hit 22
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Trần Mạnh Tảo: An ninh lương thực thế giới và những hàm ý cho Việt Nam.
Võ Hồng Đức và Huỳnh văn Sơn: Thị trường tài chính phái sinh ở một số nước và hàm ý cho Việt Nam.
Phạm Thị Hồng Điệp: Hệ thống bảo hiểm xã hội Hàn Quốc: Đặc điểm, quá trình phát triển và những vấn đề đặt ra.
Chu Đức Dũng và Nguyễn Mạnh Hùng: Quan hệ kinh tế của Trung Quốc với các nước láng giềng: Đặc điểm và chính sách.
Hạ Thị Thiều Dao và Nguyễn Thị Mai: Cộng đồng kinh tế ASEAN: Khả năng và hiện thực.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Thị Hồng Vinh và Nguyễn Xuân Trường: Lạm phát mục tiêu và khả năng áp dụng cho Việt Nam hiện nay.
Nguyễn Cẩm Nhung: Chuyển dịch tỷ giá hối đoái vào giá nhập khẩu Việt Nam: Bằng chứng từ số liệu thương mại giữa Nhật Bản và Việt Nam giai đoạn 2000 – 2013.

File