Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 1 – 2018

  • Ngày 23/08/2022
  • Hit 30
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Trần Thị Ngọc Quyên: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của các quốc gia trong nền kinh tế số.

3

Bùi Ngọc Sơn: Chính sách kinh tế của Trump và một số                    tác động.

14

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Lại Anh Tú: Xu thế phát triển của ngoại giao đa phương kênh II: Trường hợp Hội đồng hợp tác an ninh châu Á – Thái Bình Dương.

25

Nguyễn Thanh Minh: Chính sách của Mỹ đối với vấn đề biển Đông.

37

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Phạm Đình Long, Huỳnh Quốc Vũ và Phạm Thị Bích Ngọc: Lan tỏa năng suất từ khu vực FDI sang khu vực doanh nghiệp trong nước: Bằng chứng thực nghiệm từ Việt Nam.

50

Bùi Hoàng Ngọc: “Cơ chế đặc thù nhìn từ góc độ tác động đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa phương.

64

TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH

76

File