Sự kiện

Tin tức và sự kiện

Share Social
Print
Quay lại

Toạ đàm khoa học “Ukraine trong chiến lược các nước lớn và tác động”

  • Ngày 21/02/2022
  • Hit 135
  • Tác giả iwep
  • Ngày & Giờ: 14:00 - 17:00, Thứ 5, ngày 17 tháng 2 năm 2022
Z3202856766479 5cb1b96af96cd647b3a865f9260571fa
Viện Kinh tế và Chính trị thế giới tổ chức Toạ đàm khoa học “Ukraine trong chiến lược của các nước lớn và tác động”
1. Thời gian: 14:00 – 17:00, Thứ 5, ngày 17 tháng 2 năm 2022
2. Địa điểm: Hội trường tầng 6, Tòa nhà 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
3. Đơn vị tổ chức: Viện Kinh tế và Chính trị thế giới
※ Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại Hội trường và trực tuyến qua ứng dụng Zoom

File