Sự kiện

Tin tức và sự kiện

Share Social
Print
Quay lại

Hội thảo quốc tế “Ảnh hưởng của già hoá dân số đến phát triển kinh tế”

  • Ngày 23/02/2022
  • Hit 191
  • Tác giả iwep
  • Ngày & Giờ: Tháng 9/2022

Viện Kinh tế và Chính trị thế giới tổ chức Hội thảo quốc tế “Ảnh hưởng của già hoá dân số đến phát triển kinh tế”

Thời gian: Tháng 9/2022

Địa điểm: Hội trường 3D, số 1 Liễu Giai, Hà Nội

File