Sự kiện

Tin tức và sự kiện

Share Social
Print
Quay lại

Hội thảo khoa học “Trật tự kinh tế thế giới mới: Sự hình thành và các yếu tố tác động”

  • Ngày 13/04/2022
  • Hit 127
  • Tác giả iwep

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Trật tự kinh tế thế giới mới: Sự hình thành và các yếu tố tác động”

Vào sáng ngày 15/5/2020, tại trụ sở số 1B Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đây là hội thảo khoa học đầu tiên của Viện sau khi thiết lập trạng thái hoạt động bình thường mới.

File