Sự kiện

Tin tức và sự kiện

Share Social
Print
Quay lại

Hội thảo khoa học quốc tế: “Phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong điều kiện toàn cầu hóa”

  • Ngày 16/05/2022
  • Hit 110
  • Tác giả iwep
  • Ngày & Giờ: Dự kiến vào tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC TẾ

Viện Kinh tế và Chính trị thế giới là một bên tham gia phối hợp với đơn vị chủ trì là Học viện Tài chính – Bộ Tài chính và Đại học Greenwich – Vương quốc Anh, Viện kinh tế – Học viện chính trị QGHCM, Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong điều kiện toàn cầu hóa”.

Nội dung hội thảo tập trung thảo luận về các vấn đề lý luận, cơ hội và các thách thức về phát triển kinh tế và kinh doanh theo hướng bền vững và hội nhập quốc tế.

– Thời gian:           Dự kiến vào tháng 8 năm 2022.

– Địa điểm:           Học viện Tài chính, Hà Nội.

– Hình thức tổ chức:        Trực tuyến và trực tiếp.

– Thành phần tham dự: Các nhà khoa học, tổ chức trong và ngoài nước.

Kính mời các nhà khoa học và những ai quan tâm tham gia viết bài. Chi tiết xem ở file đính kèm.

Trân trọng!

 

 

File