Đề tài

Hoạt động nghiên cứu

Share Social
Print
Quay lại

Danh mục đề tài cấp cơ sở năm 2018

  • Ngày 15/12/2021
  • Hit 133
  • Tác giả iwep
TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Phòng
1 Chính sách kinh tế của chính quyền Donald Trump đối với Trung Quốc ThS. Võ Hải Minh Phòng nghiên cứu các nước phát triển
2 Chính sách đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở một số nước thành viên EU sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 ThS. Lê Thị Thu Hương Phòng nghiên cứu các nước phát triển
3 Tiến trình tái cấu trúc nền kinh tế Mỹ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 PGS.TS. Nguyễn Thanh Đức Phòng nghiên cứu các nước phát triển
4 Doanh nghiệp xã hội ở Anh  từ những năm 1980 đến nay ThS. Hoàng Thị Hồng Minh Phòng nghiên cứu các nước phát triển
5 Cộng đồng kinh tế ASEAN sau 3 năm thành lập: thách thức và triển vọng PGS. TS. Phạm Thị Thanh Bình Phòng nghiên cứu các nước đang phát triển
6 Sự phát triển của chủ nghĩa dân tộc tại Đông Nam Á hiện nay và triển vọng ThS. NCVC. Nguyễn Hồng Bắc Phòng nghiên cứu các nước đang phát triển
7 Sự can dự của Mỹ vào kiến trúc an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương (2009-2017) ThS. Nghiêm Tuấn Hùng Trung tâm nghiên cứu an ninh và chiến lược quốc tế
8 Phát triển Kinh tế Xanh ở Nhật Bản và một số bài học cho Việt Nam PGS.TS. Lưu Ngọc Trịnh Trung tâm nghiên cứu an ninh và chiến lược quốc tế
9 Phát triển “thành phố thông minh”: Kinh nghiệm Hà Lan, Hàn Quốc và bài học cho Việt Nam CN. Trần Mạnh Tảo Trung tâm nghiên cứu an ninh và chiến lược quốc tế
10 Tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ đối với quyền con người ThS. Nguyễn Thị Hồng Nga Trung tâm nghiên cứu an ninh và chiến lược quốc tế
11 Sự xuất hiện của tiền ảo trong hệ thống tài chính quốc tế hiện đại và hàm ý chính sách cho Việt Nam TS. Phạm Anh Tuấn Phòng nghiên cứu kinh tế quốc tế
12 Tác động của tỷ giá đến kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Mỹ ThS. Trần Thị Hà Phòng nghiên cứu kinh tế quốc tế
13 Cơ chế liên kết kinh tế trong EU: Thách thức và triển vọng ThS. Nguyễn Trần Minh Trí Phòng nghiên cứu kinh tế quốc tế
14 So sánh chiến lược FTA của Mỹ và Trung Quốc giai đoạn 2012-2017 ThS. Chu Phương Quỳnh Phòng nghiên cứu các nền kinh tế chuyển đổi
15 Đánh giá giữa kỳ kế hoạch 5 năm lần thứ 13 (2016-2020) của Trung Quốc PGS. TS. Phạm Thái Quốc Phòng nghiên cứu các nền kinh tế chuyển đổi
16 Các nhân tố tác động đến quan hệ thương mại Việt Nam – Đài Loan giai đoạn 2007 – 2017 ThS. Đồng Văn Chung Phòng nghiên cứu các nền kinh tế chuyển đổi
17 Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc giai đoạn 2001 – 2017 và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam ThS. Nguyễn Thanh Nhã Phòng nghiên cứu các nền kinh tế chuyển đổi
18 Những điều chỉnh trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản đối với khu vực châu Á – Thái Bình Dương từ năm 2001 đến năm 2018 ThS. Đặng Hoàng Hà Phòng nghiên cứu chính trị quốc tế
19 Kinh nghiệm của một số nước Đông Á về thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ của các trường đại học TS. Lê Thị Ái Lâm Phòng nghiên cứu kinh tế quốc tế
20 Chính sách FTA của Singapore trong bối cảnh quốc tế mới và hàm ý cho Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Hiền Phòng nghiên cứu kinh tế quốc tế
21 ODA của Nhật Bản vào Việt Nam sau hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản TS. Nguyễn Thị Thúy Phòng nghiên cứu kinh tế quốc tế
22 Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc trong bối cảnh quốc tế mới TS. Đinh Quý Độ Phòng nghiên cứu các tổ chức và thể chế quốc tế
23 Thách thức đối với Việt Nam khi chuyển từ mục tiêu thiên niên kỷ (MDGs) sang mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) TS. Võ Thị Minh Lệ Trung tâm nghiên cứu tiểu vùng sông Mekông mở rộng
24 Xu hướng hội nhập kinh tế khu vực trong kỷ nguyên kỹ thuật số PGS. TS.Nguyễn Thị Hồng Nhung Trung tâm nghiên cứu tiểu vùng sông Mekông mở rộng
25 Quá trình phát triển và khả năng tham gia mạng sản xuất toàn cầu của ngành chế tạo
ô tô Việt Nam
CN. Trần Thị Quỳnh Trang Trung tâm nghiên cứu tiểu vùng sông Mekong mở rộng
26 Kinh tế học hành vi và khả năng ứng dụng trong hoạch định chính sách công ThS. Đoàn Thị Kim Tuyến Trung tâm nghiên cứu tiểu vùng sông Mekong mở rộng
27 Chính sách thu hút chất xám kiều dân để phát triển khoa học và công nghệ của Hàn Quốc và hàm ý cho Việt Nam  ThS. Phạm Mạnh Hùng Phòng tổ chức –hành chính
28 Quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam từ năm 1987 đến nay TS. Nguyễn Thị Hồng Tâm Phòng biên tập – trị sự
29 Hiệp định thương mại tự do (FTA) Trung – Hàn  và hàm ý cho Việt Nam ThS. Vũ Nhật Quang Phòng quản lý khoa học và hợp tác quốc tế
30 Kinh nghiệm phát triển ngành dịch vụ của Ấn Độ ThS. NCVC. Trần Thị Cẩm Trang Phòng quản lý khoa học và hợp tác quốc tế