Đề tài

Hoạt động nghiên cứu

Share Social
Print
Quay lại

Danh mục đề tài cấp Bộ 2021-2022

  • Ngày 22/03/2022
  • Hit 214
  • Tác giả iwep
STT Tên đề tài cấp Bộ Chủ nhiệm đề tài
1 Kinh tế và Chính trị Thế giới năm 2021 và triển vọng năm 2022 TS. Phạm Anh Tuấn
2 Sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc hiện nay: tác động đến kinh tế thế giới và hàm ý chính sách cho Việt Nam ThS.NCVC. Nguyễn Hồng Bắc
3 Thương mại quốc tế: Thực trạng, xu hướng và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam TS. Lại Lâm Anh
4 Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở một số nước châu Á: Kinh nghiệm và bài học cho Việt Nam TS. Nguyễn Hồng Thu
5 Con đường tơ lụa kỹ thuật số của Trung Quốc và đối sách của Việt Nam TS. Chu Phương Quỳnh