Dự án hợp tác nghiên cứu

Hoạt động nghiên cứu

Share Social
Print
Quay lại

Dự án hợp tác nghiên cứu

  • Ngày 05/04/2022
  • Hit 162
  • Tác giả iwep
STT Dự án Năm Đối tác Tiến độ
1 Hiệu quả kinh tế của hạ tầng giao thông ở khu vực Mê Công 2020-2021 JETRO Đang thực hiện
2 Thực trạng, thách thức và cơ hội của hệ thống đường cao tốc ba bên và khả năng mở rộng tới Campuchia, Lào và Việt Nam: Quan điểm của Việt Nam 2019- 2020 ERIA Hoàn thành
3 Giám sát những thay đổi đối với phát triển ở khu vực Mê Công 2014-2019 Tổ chức Hợp tác Phát triển Thụy Sỹ (SDC) Hoàn thành
4 Hạ tầng giao thông vận tải ở khu vực Mê Công, Giai đoạn II 2018-2019 JETRO Hoàn thành
5 Hạ tầng giao thông vận tải ở khu vực Mê Công, Giai đoạn I 2017-2018 JETRO Hoàn thành
6 Hợp tác Lan Thương – Mê Công và phát triển chuỗi giá trị dệt may ở khu vực 2017-2018 Viện Khoa học xã hội Trung Quốc (CASS)

Hoàn thành