Đề tài

Hoạt động nghiên cứu

Share Social
Print
Quay lại

Báo cáo thường niên: ” Kinh tế và Chính trị thế giới năm 2014″

  • Ngày 22/03/2022
  • Hit 190
  • Tác giả iwep

Những sự kiện hàng không bị thảm trong năm đã làm phân tán sự chú ý, quan tâm của mọi người trên khắp thế giới vào những vấn đề kinh tế, song không những không làm giảm sự chú ý của họ đến các vấn đề chính trị, an ninh quốc tế mà thậm chí lại còn làm tăng sự chú ý bởi xuất hiện những thuyết âm mưu liên kết các tai nạn hàng không với các mưu đồ chính trị.

Nội dung báo cáo thường niên Kinh tế và chính trị thế giới năm 2014 bao gồm ba phần. Phần Một dành cho lĩnh vực kinh tế. Phần Hai dành cho lĩnh vực chính trị, an ninh. Phần cuối cùng trình bày về những tác động của tình hình thế giới trong năm đối với Việt Nam và một số triển vọng của năm 2015.

Phần về lĩnh vực kinh tế sẽ mở đầu bằng một chương về tổng quan tình hình kinh tế. Bốn chương tiếp theo sẽ đánh giá tình hình kinh tế ở bốn nền kinh tế lớn nhất thế giới mà chúng tôi xem như bốn động cơ của cỗ máy bay kinh tế toàn cầu. Chương V sẽ trình bày về tình hình kinh tế của các nước ASEAN. Chương VI đề cập đến tình hình thương mại quốc tế vấn đề giá dầu thô giảm. Chương VII trình bày về nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phần về lĩnh vực chính trị, an ninh quốc tế cũng được mở đầu bằng một chương tổng quan – chương VIII. Tại chương này, Báo cáo sẽ mô tả bức tranh chính trị quốc tế. Những điểm nổi bật trong bức tranh đó sẽ được trình bày ở các chương tiếp theo. Ba vấn đề nổi bật lần lượt được trình bày ở ba chương tiếp theo, đó là: tranh chấp chủ quyền giữa các quốc gia; bất ổn bên trong các quốc gia; và, sự phát triển nhanh chóng của chủ nghĩa khủng bố thể hiện ở trường hợp lực lượng tự xưng Nhà nước Hồi giáo.

Báo cáo thường niên về kinh tế và chính trị thế giới là ấn phẩm hàng năm của Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới.

   Bạn đọc có thể đọc trước một phần báo cáo năm 2014 bằng cách tải xuống từ địa chỉ sau đây:

https://drive.google.com/file/d/0Bxk-Ur8B1RHPNnFsckQxZTNZc1k/view?usp=sharing