Sự kiện

Tin tức và sự kiện

Share Social
Print
Quay lại

Hội thảo khoa học: “Chính trị xanh: Từ lý luận đến thực tiễn”

  • Ngày 30/09/2022
  • Hit 144
  • Tác giả iwep

Hội thảo khoa học: Chính trị xanh: Từ lý luận đến thực tiễn

Ngày 23/9/2022, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới tổ chức hội thảo khoa học với chủ để “Chính trị Xanh: Từ lý thuyết đến thực tiễn” tại Hội trường Tầng 1, Toà nhà 176 Thái Hà, Hà Nội.

Tham dự hội thảo có các đại biểu đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học như: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN, Viện Nghiên cứu Châu phi và Trung Đông, Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN, Đại học Kinh tế Quốc dân, Viện Chiến lược Quốc phòng, Viện Quan hệ quốc tế về quốc phòng và Viện Kinh tế và Chính trị thế giới.

Các bài tham luận xoay quanh các vấn đề như: Tiếp cận chính trị xanh từ mối quan hệ giữa môi trường và quan hệ quốc tế; Chính trị xanh ở phương Tây; Chính trị xanh ở châu Phi; Các tổ chức phi chính phủ với chính trị xanh và một vài khuyến nghị cho Việt Nam; Cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050 bởi người đứng đầu quốc gia tại COP-26 – Quyết tâm chính trị xanh hiện thực toàn cầu,…

Các thảo luận đã chỉ ra rằng chính trị xanh bắt đầu hình thành trong thế giới phương Tây vào những năm 1970 và đặc biệt phát triển ở Đức. Quá trình tồn tại và phát triển của chính trị xanh luôn gắn với vấn đề về môi trường, hệ sinh thái. Dù thế giới đang trong vòng xoáy của những cạnh tranh chính trị cường quyền, nhưng con đường xanh hóa và phát triển bền vững vì tương lai chung của nhân loại là không thể đảo ngược. Dù vậy, Chính trị Xanh còn chưa phải là một hệ lý thuyết hoàn chỉnh, cách hiểu về chính trị xanh còn đa dạng và khác nhau trong chính cộng đồng học thuật. Do đó, đây là chủ đề cần được nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện cả về lý luận và thực tiễn.

File