Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 8 – 2015

  • Ngày 24/08/2022
  • Hit 69
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Lê Anh Vũ, Phí Vĩnh Tường và Vũ Hoàng Dương: Chính sách thúc đẩy tiêu dùng dân cư bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý chính sách cho Việt Nam.
Trần Minh Nguyệt: Tranh chấp thương mại Mỹ – Trung nhìn từ quan điểm của hai phía.
Phạm Thị Thanh Hồng và Nguyễn Bình Giang: Thúc đẩy liên kết giữa các chủ thể của cụm liên kết ngành: Kinh nghiệm Nhật Bản.
Trần Minh Tuấn và Bùi Kim Thanh: Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chứng khoán: Kinh nghiệm Trung Quốc và hàm ý chính sách cho Việt Nam.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Bùi Quang Tuấn và Hà Huy Ngọc: Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia sau 3 năm thực hiện: Kết quả bước đầu và thách thức.
Nguyễn Minh Tuấn: Đầu tư trực tiếp của Mỹ và khả năng thu hút của Việt Nam.
Lê Minh Tâm, Mai Thị Cẩm Tú và Lê Vân Tường Vi: Xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang EU: Thực trạng và hàm ý cho Việt Nam.
Nguyễn Thành Công: Định hướng và một số giải pháp phát triển kinh tế thủ đô Hà Nội trong bối cảnh tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN giai đoạn đến 2020.
Trần Đại Nghĩa, Lê trọng Hải và Nguyễn Anh Phong: Tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long.

File