Sự kiện

Tin tức và sự kiện

Share Social
Print
Quay lại

Thư mời viết bài Hội thảo “Phát triển đô thị thông minh trên thế giới và bài học cho Việt Nam”

  • Ngày 24/03/2023
  • Hit 253
  • Tác giả iwep

Viện Kinh tế và Chính trị thế giới trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học:

Phát triển đô thị thông minh trên thế giới và bài học cho Việt Nam

Thời gian tổ chức dự kiến: 20/7/2023

 

Một số mốc thời gian chính

– Thời gian nhận bài viết:                              Trước ngày 12/6/2023.

– Thời gian gửi kết quả thẩm định bài viết:    Trước ngày 19/6/2023.

– Thời gian nhận bài sửa sau thẩm định:        Trước ngày 30/6/2023.

 

Tóm tắt và toàn văn bài tham luận vui lòng gửi về địa chỉ Email: phongquanlykhoahoc.4286@gmail.com 

 

Nội dung chi tiết và các thông tin liên quan tới Hội thảo xin vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

 

Trân trọng./.

 

File