Sự kiện

Tin tức và sự kiện

Share Social
Print
Quay lại

Thư mời tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học “Những chuyển động của an ninh châu Á đến năm 2030”

  • Ngày 19/05/2023
  • Hit 181
  • Tác giả iwep
  • Ngày & Giờ: Ngày 25 tháng 10 năm 2023

Viện Kinh tế và Chính trị thế giới trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học:

Những chuyển động của an ninh châu Á đến năm 2030

Thời gian tổ chức dự kiến: 15/8/2023

 

Một số mốc thời gian:

– Thời gian nhận bài viết:                                      Trước ngày 6/10/2023.

– Thời gian gửi kết quả thẩm định bài viết:           Trước ngày 13/10/2023.

– Thời gian nhận bài sửa sau thẩm định:               Trước ngày 20/10/2023.

– Bài viết xin gửi email về Phòng QLKH&HTQT: phongquanlykhoahoc.4286@gmail.com

(Nội dung chi tiết Hội thảo vui lòng xem file đính kèm).

Trân trọng!

File