Sự kiện

Tin tức và sự kiện

Share Social
Print
Quay lại

Thông báo Hội thảo khoa học: “Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (IPEF) của Mỹ: Phản ứng của các quốc gia và một số hàm ý cho Việt Nam”

  • Ngày 16/11/2022
  • Hit 141
  • Tác giả iwep
  • Ngày & Giờ: 8:30 ngày 21 tháng 11 năm 2022 (Thứ hai)

Viện Kinh tế và Chính trị thế giới tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề:

KHUÔN KHỔ KINH TẾ ẤN ĐỘ DƯƠNG – THÁI BÌNH DƯƠNG (IPEF) CỦA MỸ: PHẢN ỨNG CỦA CÁC QUỐC GIA VÀ MỘT SỐ HÀM Ý CHO VIỆT NAM 

Thời gian:    8:30, ngày 21 tháng 11 năm 2022 (Thứ hai)

Địa điểm:    Hội trường tầng 1, Toà nhà 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.

Viện Kinh tế và Chính trị thế giới trân trọng kính mời./.

(Chi tiết giấy mời và chương trình Hội thảo vui lòng xem file đính kèm)

Trân trọng!

File