Sự kiện

Tin tức và sự kiện

Share Social
Print
Quay lại

Thư mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học “Phục hồi khu vực dịch vụ trong bối cảnh thích ứng với đại dịch COVIDD-19”

  • Ngày 23/05/2022
  • Hit 91
  • Tác giả iwep
  • Ngày & Giờ: Ngày 22 tháng 07 năm 2022

Viện Kinh tế và Chính trị thế giới trân trọng kính mời các nhà khoa học tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học:

PHỤC HỒI KHU VỰC DỊCH VỤ TRONG BỐI CẢNH THÍCH ỨNG VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19

Thời gian tổ chức: 22/07/2022
Địa điểm tổ chức: Tại Tỉnh Quảng Ninh
Một số mốc thời gian chính  
– Thời gian nhận bài viết:                                                   Trước ngày 27/06/2022
– Thời gian gửi kết quả thẩm định bài viết:                        Trước ngày 04/07/2022
– Thời gian nhận bài sửa sau thẩm định:                           Trước ngày 11/07/2022

Tóm tắt và toàn văn bài tham luận vui lòng gửi về địa chỉ Email: nthang218@gmail.com 

Nội dung chi tiết và các thông tin liên quan tới Hội thảo xin vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Trân trọng./.

File