Sự kiện

Tin tức và sự kiện

Share Social
Print
Quay lại

Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế “Ảnh hưởng của già hoá dân số đến phát triển kinh tế”

  • Ngày 23/05/2022
  • Hit 88
  • Tác giả iwep
Viện Kinh tế và Chính trị thế giới trân trọng kính mời các nhà khoa học tham gia viết bài cho Hội thảo quốc tế:
 ẢNH HƯỞNG CỦA GIÀ HOÁ DÂN SỐ ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ
Thời gian tổ chức: 16/09/2022
Các mốc thời gian chính
– Tên tham luận và tóm tắt (không quá 250 từ) gửi trước ngày: 17/06/2022
– Thời hạn trả lời việc chấp nhận chủ đề bài viết: 24/06/2022
– Thời hạn nộp toàn văn bài tham luận: 15/08/2022
Tóm tắt và toàn văn bài tham luận vui lòng gửi về địa chỉ Email: phongquanlykhoahoc.4286@gmail.com 
Nội dung chi tiết và các thông tin liên quan tới Hội thảo xin vui lòng xem thêm trong file đính kèm.
Trân trọng./.

File