Sự kiện

Tin tức và sự kiện

Share Social
Print
Quay lại

Thư mời tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học “Xu hướng thương mại và đầu tư quốc tế trong bối cảnh mới”

  • Ngày 14/03/2023
  • Hit 82
  • Tác giả iwep

Viện Kinh tế và Chính trị thế giới trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học:

Xu hướng thương mại và đầu tư quốc tế trong bối cảnh mới

Thời gian tổ chức dự kiến: 10/5/2023

 

Một số mốc thời gian chính

– Thời gian nhận bài viết:                              Trước ngày 20/4/2023.

– Thời gian gửi kết quả thẩm định bài viết:    Trước ngày 25/4/2023.

– Thời gian nhận bài sửa sau thẩm định:        Trước ngày 30/4/2023.

 

Tóm tắt và toàn văn bài tham luận vui lòng gửi về địa chỉ Email: phongquanlykhoahoc.4286@gmail.com 

 

Nội dung chi tiết và các thông tin liên quan tới Hội thảo xin vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

 

Trân trọng./.

 

File