Sách

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại
Chiến lược RTA của các nước Đông Á và kinh nghiệm cho Việt Nam

Chiến lược RTA của các nước Đông Á và kinh nghiệm cho Việt Nam

Thể loại sách
  • Tác giả TS. Lê Thị Ái Lâm - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nga
  • Ngôn ngữ Tiếng Việt
  • Nội dung
  • Tóm tắt

Sách “Chiến lược RTA của các nước Đông Á và kinh nghiệm cho Việt Nam”

Chủ biên: TS. Lê Thị Ái Lâm – ThS.Nguyễn Thị Hồng Nga

Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Cuốn sách này cung cấp cho bạn đọc thông tin về chiến lược, chính sách tham gia hiệp định thương mại khu vực (RTA) của một số nước Đông Á như : Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia .

Sách gồm 7 chương:

Chương 1: Khái niệm, chiến lược và xu thế phát triển RTA ở Đông Á.

Chương 2: Chiến lược tham gia các hiệp định thương mại khu vực của Nhật Bản.

Chương 3: Chiến lược tham gia các hiệp định thương mại khu vực của Trung Quốc.

Chương 4: Chiến lược tham gia các hiệp định thương mại khu vực của Hàn Quốc

Chương 5: Chiến lược tham gia các hiệp định thương mại khu vực của Indonesia

Chương 6: So sánh chiến lược tham gia RTA của Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Indonesia và bài học rút ra

Chương 7: Thách thức đối với Việt Nam khi tham gia RTA và một số gợi ý từ bài học của các nước Đông Nam Á