Sách

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại
Báo cáo thường niên kinh tế và chính trị thế giới năm 2019

Báo cáo thường niên kinh tế và chính trị thế giới năm 2019

[download url="https://iwep.gov.vn/wp-content/uploads/2021/11/The9thKorea-IranCooperationForumProgram_211122.pdf"]
  • Nội dung
  • Tóm tắt

Chương 1: KINH TẾ THẾ GIỚI NĂM 2019

1.1. Tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2019 giảm sút

1.2. Thương mại quốc tế giảm sâu do chiến tranh thương mại

1.3 Giao dịch ngoại hối toàn cầu bùng nổ

1.4. Tình hình nợ thế giới ngày càng nghiêm trọng

1.5. Dòng vốn FDI thế giới suy giảm

Chương 2: CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI NĂM 2019

2.1. Cạnh tranh chiến lược căng thẳng giữa các cường quốc

2.2.  Ổn gia tăng ở châu Á do môi trường chiến lược thay đổi sâu sắc

2.3. Những trách thức lớn đối với châu Âu

2.4. Trò chơi quyền lực mới ở Trung Đông

2.5. Bất ổn nội bộ ở nhiều quốc gia

Chương 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆT NAM

3.1. Tác động thuận và thời cơ

3.2. Tác động không thuận và thách thức

3.3. Kiến nghị