Đề tài

Hoạt động nghiên cứu

Share Social
Print
Quay lại

Đề tài nghiên cứu cấp Viện năm 2008

  • Ngày 22/03/2022
  • Hit 51
  • Tác giả iwep
STT
PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ NGƯỜI THỰC HIỆN
TÊN ĐỀ TÀI
 
PHÒNG N/C KINH TẾ QUỐC TẾ
1.
Trần Cẩm Trang
Cải cách hệ thống tài chính của Trung Quốc trong quá trình toàn cầu hoá.
2.
Nguyễn Thị Hà Minh
Cải cách hệ thống tài chính trong quá trình toàn cầu hoá. Kinh nghiệm của Ac-ghen-ti-na.
6
Chu Phương Quỳnh
Cải cách hệ thống tài chính trong quá trình toàn cầu hoá. Kinh nghiệm của Inđônêsia.
PHÒNG N/C CÁC NỀN KINH TẾ CHUYỂN ĐỔI
3.
Phạm Thái Quốc
Vấn đề năng lượng ở Trung Quốc
4.
Nguyễn Văn Tâm
Vấn đề năng lượng ở Nga: nhìn từ khía cạnh chính sách.
5.
Đặng Phương Hoa
Vấn đề năng lượng ở Nga: Tiềm năng, thực trạng và hướng giải quyết.
6.
Nguyễn Hồng Bắc
Vấn đề năng lượng ở Biển đông, những hàm ý chính sách cho Việt Nam
7.
Nguyễn Thị Yến
Các nguồn than và thuỷ điện trong giải quyết vấn đề năng lượng ở Trung Quốc.
PHÒNG CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ
8.
Đinh Quý Độ
Chính sách của Mỹ đối với quan hệ Izrail – Palestine
TRUNG TÂM GMS
9.
Nguyễn Trần Quế
An ninh năng lượng, lương thực và con nguời ở tiểu vùng sông Mêkông mở rộng
10.
Nguyễn Quế Nga
PHÒNG CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN
Nguyễn Hồng Thu
Tác động của khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc tới thương mại Việt Nam.
PHÒNG TOÀN CẦU HOÁ VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
11.
Trần Văn Tùng
Nghiên cứu so sánh quá trình đổi mới công nghệ của Trung Quốc và Ấn độ để tham gia vào mạng lưới sản xuất toàn cầu.
12.
Nguyễn Thị Hiền
Biến đổi khí hậu toàn cầu và một số ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế bền vững.
13.
Phạm Mạnh Hùng
Xu thế phân công lao động khu vực Đông Á tầm nhìn chiến lược và sách lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam.
PHÒNG CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN
14.
Nguyễn Thanh Đức
Những đặc điểm mới trong tư nhân hoá ở các nước Tây Âu ngày nay.
15.
Lê Thu Hương
Đầu tư của Anh vào Việt Nam : Thực trạng và triển vọng.
16.
Võ Hải Minh
Châu á – Thái Bình Dương trong chiến lược an ninh của Mỹ đầu thế kỷ 21.
TRUNG TÂM AN NINH VÀ CHIẾN LƯỢC QUỐC TẾ
17.
Bùi Trường Giang
Tiếp cận vấn đề an ninh lương thực trên thế giới
18.
Trần Mạnh Tảo
Di cư toàn cầu : Thực tế và những tác động cơ bản
19.
Đào Bảo Ngọc
Vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu và tác động của nó tới việc hoạch định các chính sách kinh tế và pháp luật Việt Nam.