Đề tài

Hoạt động nghiên cứu

Share Social
Print
Quay lại

Danh mục đề tài cấp Quốc gia giai đoạn 2012 – 2019

  • Ngày 18/03/2022
  • Hit 81
  • Tác giả iwep

Danh mục đề tài cấp Quốc gia giai đoạn 2012 – 2019

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

đê tài

Thời gian thực hiện

Thời gian nghiệm thu

1

Quan hệ kinh tế của Trung Quốc với các nước láng giềng. Đề xuất chính sách của Việt Nam trong giai đoạn đến 2020 (KX.01.06/11-15)

PGS. TS. Chu Đức Dũng

2012-2014

2015

2

Vai trò kinh tế của nhà nước sau khủng hoảng  tài chính toàn cầu ở  các nước  Đông Á (NAFOSTED)

TS. Nguyễn Thanh Đức

2012-2014

2015

3

Sở hữu trong nền kinh tế thị trường hiện đại: lý luận, thực tiễn Thế giới và vấn đề của Việt Nam (KX.04.13/11-15)

PGS. TS. Phạm Thái Quốc

2012-2015

2015

4

Xây dựng chính sách hội tụ ngành: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế (NAFOSTED)

TS. Nguyễn Bình Giang

2013-2015

2015

5

Nghiên cứu ứng dụng mô hình quản lý dựa vào cộng đồng nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác song phương tại các địa phương biên giới Việt Nam -Campuchia

PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

2014-2016

2017

6

Các tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động tại Việt Nam trong quá trình phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội nước ta đến năm 2020

TS. Lại Lâm Anh

2015-2017

2018

7

Những biến động của thế giới, khu vực, tác động đến Việt Nam hiện nay và định hướng chính

PGS.TS. Chu Đức Dũng

2017-2019

2019

8

Di cư lao động chất lượng cao của ASEAN và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

PGS.TS. Phạm Thị Thanh Bình

2019-2021

2021