Đề tài

Hoạt động nghiên cứu

Share Social
Print
Quay lại

Các đề tài nhiệm vụ cấp Bộ từ năm 1993 đến năm 2008

  • Ngày 22/03/2022
  • Hit 39
  • Tác giả iwep
STT
Tên đề tài
Năm thực hiện
Năm nghiệm thu
Chủ nhiệm
1.
Các nước SNG và Đông Âu chuyển sang kinh tế thị trường
1993
2.
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa phát huy lợi thế so sánh – Kinh nghiệm các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á
1997
3.
Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở một số nước châu Á
1997
4.
Chính sách kinh tế của Mỹ đối với khu vực châu Á – Thái Bình Dương kể từ sau Chiến tranh Lạnh
2000
5.
Vấn đề lựa chọn sản phẩm và thị trường trong chính sách ngoại thương ở các nước châu Á
2000
6.
Cải cách chế độ sở hữu ở một số nền kinh tế chuyển đổi
2002
7.
Bước chuyển sang nền kinh tế tri thức ở một số nước lớn trên thế giới hiện nay
2002
8.
 Cải tổ cơ cấu ở các nền kinh tế châu Á sau khủng hoảng
2001-2002
2003
PGS. TS. Hoàng Thị Thanh Nhàn
9.
Sự điều chỉnh hợp tác của khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong bối cảnh toàn cầu hoá
2001-2003
2003
PGS. TS. Nguyễn Xuân Thắng
10.
Chất lượng tăng trưởng ở một số nước châu Á
2002-2003
2003
PGS. TS. Trần Văn Tùng
11.
Kinh tế thế giới 2003 và triển vọng
2003
2004
TS. Tạ Kim Ngọc
12.
Quá trình chuyển nền kinh tế nông nghiệp sang kinh tế thị trường ở các nước đang chuyển đổi trong thập kỷ 1990
2003-2004
2004
13.
Quan hệ thương mại đầu tư Việt Nam – CHLB Đức
2003
2004
TS. Nguyễn Thanh Đức
14.
Sự di chuyển của dòng vốn tư nhân nước ngoài gián tiếp ở một số nước đang phát triển
2003
2003
15.
Triển vọng và giải pháp phát triển quan hệ thương mại Việt Nam – Hàn Quốc trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
2003
2004
TS. Nguyễn Hồng Nhung
16.
Đánh giá tổng quan kinh tế 25 nước sau khi gia nhập WTO
2004
PGS. TS. Nguyễn Xuân Thắng
17.
Vai trũ của Đảng cầm quyền ở các nước tư bản phát triển
2004
18.
Những chiều hướng mới của nền chính trị thế giới và đối sách của Việt Nam.
2004-2006
2006
19.
Quan hệ kinh tế Việt – Nga trong bối cảnh quốc tế mới
2003-2005
2005
20.
Vòng đàm phán Doha: Những vấn đề đối với tự do hoá thương mại của các nước đang phát triển.
2004-2005
2005
PGS. TS. Lê Bộ Lĩnh
21.
Sự phát triển kinh tế của châu Phi và Trung Đông.
2004-2005
2005
PGS. TS. Đỗ Đức Định
22.
Kinh tế thế giới 2004-2005
2005
2005
PGS. TS. Lê Bộ Lĩnh
23.
Kinh tế thế giới 2005-2006
2006
2006
PGS. TS. Lê Bộ Lĩnh
24.
Vấn đề dầu mỏ thế giới hiện nay – thực trạng và dự báo
2005
TS. Tạ Kim Ngọc
25.
Dự báo cục diện chính trị thế giới đến năm 2010 và tầm nhìn 2020
2005-2006
2006
PGS. TS. Lê Văn Sang
26.
Những vấn đề cải tổ liên hợp quốc trong bối cảnh quốc tế mới hiện nay
2005-06
2006
27.
Kinh tế và chính trị thế giới 2006 và triển vọng 2007
2006
2007
PGS. TS. Nguyễn Xuân Thắng
28.
Hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng trong điều kiện mới
2006-2007
2007
TS. Nguyễn Trần Quế
29.
Cơ sở thuyết đối với việc hình thành Khu kinh tế mở Lào Cai
2006-2007
2007
PGS. TS. Nguyễn Xuân Thắng
30.
Kinh tế và chính trị thế giới 2007 và triển vọng 2008
2007
2008
PGS. TS. Nguyễn Xuân Thắng
31.
Kinh tế và chính trị thế giới 2008 và triển vọng 2009
2008
2009
PGS. TS. Lưu Ngọc Trịnh
32.
Kinh tế ASEAN 10 năm sau khủng hoảng châu Á
2007-2008
2009
TS. Nguyễn Bình Giang
33.
Mạng sản xuất toàn cầu
2007-2008
2009
TS. Lê Ái Lâm
34.
Một số vấn đề về phát triển lĩnh vực dịch vụ hậu cần trong tiến trình hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)
2007-2008
2009
TS. Phạm Thanh Bình
35.
Vai trò của chính quyền địa phương trong việc thực hiện các cam kết quốc gia trong khung khổ hợp tác Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng
2007-2008
2010
TS. Nguyễn Hồng Nhung