Cơ cấu tổ chức

Tin tức và sự kiện

Share Social
Print
Quay lại

Cơ cấu tổ chức

  • Ngày 14/12/2021
  • Hit 248
  • Tác giả Admin

Địa chỉ: Tầng 6, số 176 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

 

Điện thoại Văn thư: (84-24) 38574112

Fax              : (84-4) 38574316

Email           : iwep@vass.gov.vniwep.htqt@gmail.com

Website       : http://iwep.gov.vn

 

STT Họ tên Chức danh
  Lãnh đạo Viện
1 TS. Phí Vĩnh Tường Quyền Viện trưởng
2 TS. Hoàng Thế Anh Phó Viện trưởng

Phó Tổng biên tập

  Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới
3 PGS.TS. Phạm Thái Quốc Phó Tổng biên tập phụ trách
4 TS. Đặng Hoàng Hà Thư ký tòa soạn
5 Đào Việt Hưng
6 Vũ Thị Thảo
7 Nguyễn Thị Thu Hương
  Phòng Hành chính Tổng hợp
8 ThS. Nguyễn Thị Phương Mai Trưởng phòng
9 Nguyễn Thu Hiền Phụ trách kế toán
10 Ngô Thị Phương Lan
11 Nguyễn Hải Quân
12 Nguyễn Thị Thúy
  Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế
13 TS. Lại Lâm Anh

Trưởng phòng

14 ThS. Phạm Thị Thái Thanh
15 Nguyễn Thị Thu Hằng
16 Trần Thị Thu Thủy
Phòng Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính quốc tế
17 ThS. Võ Hải Minh Phó trưởng phòng phụ trách
18 ThS. Nguyễn Thị Hồng Nga Phó trưởng phòng
19 ThS. Nguyễn Trần Minh Trí
20 TS. Bùi Khắc Linh
 Phòng Nghiên cứu Thương mại và Đầu tư quốc tế
21 TS. Nguyễn Hồng Thu

Trưởng phòng

22 Lê Thu Hà
23 ThS. Lê Thi Thu Hương
24 ThS. Vũ Nhật Quang
25 ThS. Nguyễn Thị Hiền
26 ThS. Nguyễn Thị Hồng Minh
27 ThS. Nguyễn Thanh Nhã
 Phòng Nghiên cứu Chính trị và An ninh quốc tế
28 TS. Nghiêm Tuấn Hùng

Trưởng phòng

29 ThS. Phạm Hồng Tiến
30 ThS. Nguyễn Hồng Bắc
Phòng Nghiên cứu Các vấn đề Phát triển Toàn cầu
31 TS. Võ Thị Minh Lệ Trưởng phòng
32 TS. Chu Phương Quỳnh Phó trưởng phòng
33 PGS.TS. Phạm Thị Thanh Bình
34 Trần Thị Quỳnh Trang
35 ThS. Đoàn Thị Kim Tuyến
36 ThS. Nguyễn Đình Ngân
37 ThS. Đồng Văn Chung

File