Cơ cấu tổ chức

Tin tức và sự kiện

Share Social
Print
Quay lại

Cơ cấu tổ chức

  • Ngày 14/12/2021
  • Hit 928
  • Tác giả Admin

Địa chỉ: Tầng 6, số 176 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

 

Điện thoại Văn thư: (84-24) 38574112

Fax              : (84-4) 38574316

Email           : iwep@vass.gov.vniwep.htqt@gmail.com

Website       : http://iwep.gov.vn

 

STT

Họ tên

Chức danh

  Lãnh đạo Viện

1

TS. Phí Vĩnh Tường

Quyền Viện trưởng

2

TS. Hoàng Thế Anh

Phó Viện trưởng

Phó Tổng biên tập

  Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới

3

PGS.TS. Phạm Thái Quốc

Phó Tổng biên tập phụ trách

4

TS. Đặng Hoàng Hà

Thư ký tòa soạn

5

Vũ Thị Thảo

6

Nguyễn Thị Thu Hương
  Phòng Hành chính Tổng hợp

7

ThS. Nguyễn Thị Phương Mai

Trưởng phòng

8

ThS. Nguyễn Thu Hiền

Phụ trách kế toán

9

Ngô Thị Phương Lan

10

Nguyễn Hải Quân

11

Nguyễn Thị Thúy
  Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế

12

TS. Lại Lâm Anh

Trưởng phòng

13

ThS. Phạm Thị Thái Thanh

14

Nguyễn Thị Thu Hằng

15

Trần Thị Thu Thủy
Phòng Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính quốc tế

16

ThS. Võ Hải Minh

Phó trưởng phòng phụ trách

17

ThS. Nguyễn Thị Hồng Nga

Phó trưởng phòng

18

ThS. Nguyễn Trần Minh Trí

19

TS. Phạm Minh Thái
 Phòng Nghiên cứu Thương mại và Đầu tư quốc tế

20

TS. Nguyễn Hồng Thu

Trưởng phòng

21

Lê Thu Hà

22

ThS. Lê Thi Thu Hương

23

ThS. Vũ Nhật Quang

24

ThS. Nguyễn Thị Hiền

25

ThS. Nguyễn Thị Hồng Minh

26

ThS. Nguyễn Thanh Nhã
 Phòng Nghiên cứu Chính trị và An ninh quốc tế

27

TS. Nghiêm Tuấn Hùng

Trưởng phòng

28

ThS. Phạm Hồng Tiến

29

ThS. Nguyễn Hồng Bắc

30

TS. Trần Hải Yến
Phòng Nghiên cứu Các vấn đề Phát triển Toàn cầu

31

TS. Võ Thị Minh Lệ

Trưởng phòng

32

TS. Chu Phương Quỳnh

Phó trưởng phòng

33

PGS.TS. Phạm Thị Thanh Bình

34

TS. Trần Thị Quỳnh Trang

35

ThS. Đoàn Thị Kim Tuyến

36

ThS. Nguyễn Đình Ngân

37

TS. Đồng Văn Chung

File